You are here

Quote on Governance: Rodrigo Duterte

Quotable Quotes 

Habang dinidinig noong February 3, 2014 sa Senado ang kasong rice smuggling na kinasasangkutan ni Davidson Bangayan, may binitiwang salita ang Mayor ng Davao City na si Mayor Rodrigo Duterte. Ito ang kayang nasabi,

“The trouble with us in government is that we talk too much, act too slow, and do too little, don’t we? What the country needs is not more laws but more good men in public service. Do we subscribe to that?

(Ang problema sa atin sa gobyerno ay sobra tayong magsalita, sobrang bagal kumilos, at sobrang konti lang ang ginagawa, diba? Ang kailangan ng bansa ay hindi maraming batas kundi maraming mabubuting tao sa publikong serbisyo.  Tayo ba ay sumasang-ayon sa ganoon?)

duterte-quotes-20140203

Please like & share:

.

Related posts

Let the Filipinos know.