You are here

Francisco Bangoy vs Ninoy Aquino on Philippine Airport Naming

iKumpara 

Alamin natin kung paano naipangalan ang Davao International Airport kay Francisco Bangoy at ang Manila International Airport (MIA) kay Ninoy Aquino.  Panoorin ang bidyo at huwag kalimutang i-share.

[Let’s find out how they named the Davao International Airport after Francisco Bangoy and the Manila International Airport (MIA) after Ninoy Aquino.  Watch the video and don’t forget to share.]

ikumpara: Bangoy vs Aquino airport

Please like & share:

.

Related posts

Let the Filipinos know.