You are here

First Female Elected President of the Philippines

Question and Answer 

Ang simple lang ng tanong pero 5% lang ang nakakuha ng tamang sagot. Ang tanong: Sino ang pinakaunang babaeng nahalal bilang pangulo ng Pilipinas?

[The question is very simple but only 5% got the right answer. The question is: Who is the first female elected president of the Philippines?]

Next Question:

 

Please like & share:

.

Related posts

Let the Filipinos know.