You are here
Number of Years under Martial Law Question and Answer 

Number of Years under Martial Law

Ilang taon ang Pilipinas nasa ilalim ng Martial Law sa panahon ng administrasyon ni Marcos?  Kahit na ibang pulitiko ay nagkakamali sa pagbilang kung ilang taon. [How many years was the Philippines under Martial Law during the Marcos administration?  Even some politicians made errors in calculating the number of years.] Previous Question:   Please like & share:

Read More

Let the Filipinos know.