You are here

Buwis ng sumasahod ng P8,000

Buwis 101 
20130903
Ang average na sahod ng security guard ay 8,000 pesos. Unang 3 araw na trabaho sa isang buwan ay pambayad sa buwis.

Sa sahod na P8,000 kada buwan, magkano ang napupunta sa buwis? P1,248 kung may dependent.

Ito ang sample ng computation.

Isang taon na sahod:
P8,000 X 12 buwan = P96,000

Bale, magkano ang taxable income?
P96,000 kung walang dependent. At kung may dependent ka, P96,000-P50,000 = P46,000.

Compute natin yung may dependent kung magkano ang buwis (tax):

Ayun sa BIR website (bir.gov.ph), P30,000-P70,000 na sahod kada taon ang buwis ay P2,500 + 15% of the Excess over P30,000.

P46,000 – P30,000 = P16,000 (excess)
P16,000 X 15% = P2,400

So ang buwis na ikakaltas sa sahod ay:
P2,500 + P2,400 = P4,900

Sa P8,000 na sahod kada buwan, magkano na lng matitira?
(P96,000-P4,900)/12 = P7,591 (rounded off)

Babawasan pa yan ng SSS, Pag-Ibig, Philhealth. Sabihin nating P7,000 na lng ang natira. Masasabi ba natin na tax-free na yang P7,000? Ang sagot “HINDI”. Dahil ang binibili mong damit , pagkain, etc. ay may E-VAT (Expanded Value Added Tax) na 12%.

P7,000 X 12% = P840.
Sa isang taon: P840 x 12 = P10,080 (E-VAT)

So magkano talaga ang buwis ng sumasahod ng P8,000?
(P4,900+10,080)/12 = P1,248

Bale, ilang percent sa sahod ko ang mapuputa sa buwis?
(P1,248/P8,000) x 100% = 15.6% = 15% (round off)

Kung nagtratrabaho ka ng 20 araw kada buwan, ibig sabihin nun ang unang 3 araw mo ay pambayad mo sa buwis.

Tanong: Eh paano kung wala me dependent?
Sagot: P1,897 (23% ng sahod). Kung nagtratrabaho ka ng 20 araw kada buwan, ibig sabihin nun ang unang 4.5 araw mo ay pambayad mo sa buwis.

Note:
Income Tax is a tax on a person’s income, emoluments, profits arising from property, practice of profession, conduct of trade or business or on the pertinent items of gross income specified in the Tax Code of 1997 (Tax Code), as amended, less the deductions and/or personal and additional exemptions, if any, authorized for such types of income, by the Tax Code, as amended, or other special laws.

Value-Added Tax is a form of sales tax.

Please like & share:

.

Related posts

Let the Filipinos know.