You are here

Buwis ng Overseas Filipino Workers (OFW)

Buwis 101 

Di alam ng karamihan ng Overseas Filipino Workers (OFW) na, bagamat di sila nagsusumiti ng income tax return, ay nababayad pa rin ito ng buwis sa Pilipinas.

Lahat ng pinapadala na pera sa Pilipinas ay sa Pilipinas din ginagamit pambili ng pagkain, pambayad sa paaralan, pambili ng bahay, at iba pa. Lahat ng yan ay may 12% E-VAT.

Ang buwis na binabayaran ng OFW ay ang 12% E-VAT sa pera na pinapadala sa Pilipinas.
Ang buwis na binabayaran ng OFW ay ang 12% E-VAT sa pera na pinapadala sa Pilipinas.

Kaya kung nagpapadala ka ng P20,000 kada buwan, ang buwis mo ay P2,400. Samantala sa P50,000 padala ay may buwis na P6,000.

Kung nagtratrabaho ka ng 20 araw kada buwan, ibig sabihin nun ang unang 2.4 araw mo ay pambayad mo sa buwis.

Sa $23,000,000,000 (P1,012,000,000,000) na remittances ng OFWs kada taon, 12% nito (P121,440,000,000) ay mapupunta sa buwis. Kaya ang laki ng tulong ng remittances sa bayan.

Para malaman nyo ang history ng VAT sa Pilipinas, tingan nyo itong nasa baba.

Courtesy of Justice For Marcos Facebook Group
Courtesy of Justice For Marcos Facebook Group

NOTE:
Value-Added Tax is a form of sales tax. It is a tax on consumption levied on the sale, barter, exchange or lease of goods or properties and services in the Philippines and on importation of goods into the Philippines. It is an indirect tax, which may be shifted or passed on to the buyer, transferee or lessee of goods, properties or services.

Please like & share:

.

Related posts

Let the Filipinos know.