You are here

About Us

Ang website na ito ay para sa lahat ng mamamayang Pilipino na tapat na nagbabayad ng buwis para makatulong sa pamahalaan ng Pilipinas upang maipatupad ang magagandang proyekto nito.   Ito rin ay para sa milyon-milyong kababayan natin (Overseas Filipinos) na nagtratrabaho sa ibang bansa upang makatulong sa kanilang pamilya at sa ating bayan.

Layunin ng website na ito na ipaalam sa lahat ng Pilipino sa buong mundo na sila ang boss ng Pilipinas dahil galing sa kanilang pinaghirapang pera ang ginagamit sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng Pilipinas.  Ang responsibilidad ng isang boss ay bantayan ang kaban ng bayan at utosan ang mga nakaupo sa gobyerno kung paano at saan gagamitin ang buwis.   Responsibilidad din ng boss ng Pilipinas ang mag-utos na sibakin ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno at parusahan ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan.

Naniniwala ang admin ng website na ito na magiging malakas ang kapangyarihan ng boss ng Pilipinas sa pamamagitan ng paggamit ng social media gaya ng Facebook dahil mas madaling maiparating ang mga kaganapan sa Pilipinas at malayang makapagpahayag ng saluobin ang bawat Pilipino sa buong mundo sa anomang oras.

Isa rin sa layunin ng website na ito ay ang hikayatin ang Filipino netizens na tumulong sa pagturo sa kapwa Pilipino na kulang sa kaalam sa paggamit ng internet at maiparating sa masang Pilipino na sila rin ay boss ng Pilipinas.

Hinihikayat ng website na ito ang mga gumagamit nito na gamitin ang wikang Pilipino, kung maaari, para mas madaling maiparating ang mensahe sa bawat Pilipino lalo na sa masa.