Benham Rise, a part of Philippine territory or not?

Ang BENHAM PLATEAU o BENHAM RISE ay isang undersea region na nasa east ng Luzon.  Nasa kanan kung nakatingin ka sa mapa natin.  Ito ay isang extinct volcano ridge na nasa layong 250 kms mula sa Dinapigue, Isabela. Malamang daw ay ipinangalan ito kay Admiral Andrew Ellicot Kennedy Benham, isang U.S. Navy Officer. Pero kahit malapit ito sa Pilipinas, hindi ito kasali sa Philippine territory.  Kaya noong 2008, naghain ang Pilipinas ng partial territorial waters claim sa UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea).  At inaprobahan naman…

Read More