You are here

2016 Political Ads Awards of the Philippines (PAAP)

2016 Political Ads Awards BNP Awards 

Ang 2016 Political Ads Awards of the Philippines (PAAP) ng BossNgPilipinas.com ay ang pinakauna sa buong mundo sa pagparangal ng mga patalastas ng mga kumandidatong pulitiko.  Sa kasalukuyan, ang PAAP ay may 13 Awards na ipinaparangal sa mga kandidato at supporters nito.

1. Best Political Ad Award
– ang pinakamataas na award at ipinaparangal sa pinakamagandang patalastas ng kandidato na nagbibigay aral at may katotohanan. Nominees and Winner

2. Best in Achievements Presentation Award
– ipinaparangal sa kandidatong magaling sa pagpresenta ng sarili at kanyang mga nagawa.  Nominees and Winner

3. Best in Platform Presentation Award
– ipinaparangal sa kandidatong magaling magpresenta ng kanyang plataporma.  Nominees and Winner

4. Best in Testimonials Presentation Award
– ipinaparangal sa kandidatong magaling magpresenta ng mga taong magpapatunay sa kanilang mga nagawa.  Nominees and Winner

wp-cover

5. Best Actor Award 
– ipinaparangal sa kandidatong lalake na magaling umarte.  Nominees and Winner

6. Best Actress Award 
– ipinaparangal sa kandidatong babae na magaling umarte.  Nominees and Winner

7. Best Supporting Actor Award
– ipininaparangal sa isang lalake na todo ang supporta sa isang kandidato.  Nominees and Winner

8. Best Supporting Actress Award 
– ipinaparangal sa isang babae na todo ang supporta sa isang kandidato.  Nominees and Winner

9. Best Jingle Award 
– para sa kantang pinaka-madaling tadaan ng mga botante.  Nominees and Winner

10. Best Voice-Over Award 
– ipinaparangal sa kandidatong may boses na galing sa puso.  Nominees and Winner

11. Death Benefit Award 
– ipinaparangal sa kandidatong gumagamit ng mga taong namayapa na.  Nominees and Winner

12. Agimat Award 
– ipinaparangal sa kandidatong gumanap bilang tagapagligtas ng mamamayan at nagpakita ng kakaibang kapangyarihan.  Nominees and Winner

13. Bluff of the Year Award 
– ipinaparangal sa kandidatong nangangako ng mga imposible.  Nominees and Winner

Please like & share:

.

Related posts

Let the Filipinos know.