Million People March

Nagkaroon ng “Million People March”, isang mapayapang rally kontra Pork Barrel, noong ika 26 ng Agosto 2014.  Ang mga dumalo ay nakasuot puti at sumisigaw ng “Abolish Pork Barrel”. Please like & share:

Read More