Quote about Tyranny: Jose Rizal

Sabi ni Dr. Jose Rizal na ang “Ang paniniil ng ilan ay posible lamang sa pamamagitan ng kaduwagan ng iba.” “The tyranny of some is possible only through the cowardice of others.”     Please like & share:

Read More